Alle kinderen eten tussen de middag op school

Wij werken op De Meander met een continurooster van 8:30u tot 14:00u op alle werkdagen van de week. De opvang tussen de middag wordt verzorgd door de leerkrachten. Hier zijn géén kosten aan verbonden.

Hoe vindt het overblijven op school plaats?

De tussenschoolse opvang (tso) vindt in principe plaats in de school van 12:00 tot 12:30 uur onder begeleiding van de leerkrachten. Alle kinderen nemen een lunchpakketje mee naar school. De lunchpakketjes worden in de groepen bewaard in een daarvoor bestemde mand.

Wij streven er naar dat ouders hun kind(eren) voldoende en vooral ook gezonde lunchpakketjes meegeven.

Na het eten is er ook gelegenheid om nog even naar buiten te gaan of op een andere manier in beweging te zijn. Natuurlijk ook weer onder leiding van een leerkracht.