Vakanties en studiedagen Zaan Primairvakantie

 

 

 

Schoolvakanties 2017-2018

Schoolvakanties 2017/2018
Herfst za 21 okt 2017 t/m zo 29 okt 2017
Kerst za 23 dec 2017 t/m zo 07 jan 2018
Voorjaar za 24 feb 2018 t/m zo 04 mrt 2018
Pasen vr 30 mrt 2018 t/m ma 02 apr 2018
(incl. Goede vrijdag)
Mei vr 27 apr 2018 t/m  zo 13 mei 2018
(incl. Koningsdag / Bevrijdingsdag / Hemelvaart)
Pinksteren zo 20 mei 2018 + ma 21 mei 2018
Zomer za 21 jul 2018 t/m zo 02 sep 2018

 

Let op:
Bepaalde dagen in het jaar zijn de leerlingen vrij in verband met een gezamenlijke studiedag van het personeel. Dat is de ontmoetingsdag op 5 oktober 2017.

Omdat schooljaar 17/18 een lang jaar is, besloot het bestuur na instemming van de GMR, maandag 7 mei, dinsdag 8 mei en woensdag 9 mei 2018 vrij te geven aan de leerlingen, hierdoor duurt de meivakantie opgeteld 2 weken.

De traditionele derde pinksterdag is dat schooljaar een lesdag.

Studie(mid)dagen

Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2017 (hele dagen)
Vrijdag 2 februari 2018 (studiemiddag vanaf 12.00u)
Dinsdag 13 februari 2018 (studiemiddag vanaf 12.00u)
Maandag 19 maart 2018 (hele dag)
Vrijdag 29 juni (studiemiddag vanaf 12.00u)
Vrijdag 20 juli (hele dag)

Studiedagen voor alle medewerkers van de Meander. Op deze dagen zijn de kinderen vrij. Het team van leerkrachten gebruikt deze dagen om op werkbezoek te gaan (andere scholen bezoeken) of om op school interne cursussen te kunnen volgen.

Wij hebben deze dagen zoveel mogelijk na of voor vakantieperiodes gepland. Hierdoor hopen wij dat u zo min mogelijk overlast heeft van deze studiedagen.

 

Vaststelling schoolvakanties
Zaan Primair volgt al jaren de adviesdata van het ministerie voor de vaststelling van de schoolvakanties. Bij het vaststellen van de schooltijden dienen wij uit te gaan van minimaal 940 lesuren per jaar. Dit urenaantal wordt in de 40 lesweken ingepland en is daarmee de bepalende factor voor de omvang van de lestijd per week. Elke school van Zaan Primair plant iets meer uren lestijd per schoolweek in, teneinde uren ‘op te sparen’ om elk schooljaar een aantal studiedagen te kunnen organiseren. De kinderen zijn op die studiedagen lesvrij, het personeel werkt.

Verlof
Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan strenge wettelijke regels gebonden. De directeur van de school is degene die het verlof wel of niet toekent. De regels voor het toekennen van verlof staan vermeld in de verlofwijzer van de rijksoverheid.
Verlofwijzer

Het aanvragen van verlof geldt voor leerplichtige leerlingen.
Leerplichtwegwijzer