In januari 2011 is door het College van procureurs-generaal een handleiding “Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim” vastgesteld. Gemeenten zijn gebonden deze aanpak te volgen.

Wij willen u informeren over de gevolgen van deze nieuwe aanpak op de afhandeling van luxe verzuim*. Klik op de afbeelding om de hele brief te downloaden en/of te printen. In deze brief kunt u ook lezen op basis van welke zwaarwichtige omstandigheden u verlof kunt aanvragen.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De directie van de school is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van deze aanpak in samenwerking met de leerplichtambtenaar.

____________________________

* ‘Luxe verzuim’ is de ambtelijke term voor verlof.