Nieuwsbrief

U ziet hieronder de laatste nieuwsbrief.

Nieuwsbrief nummer 12 schooljaar 2017-2018

Sent on: 2018-02-12 16:20:33

Belangrijke data

Dinsdag 13-02: Studiemiddag. Alle kinderen zijn vanaf 12.00u vrij!
Vrijdag 16-02: Rapporten worden digitaal verstuurd.
Vrijdag 23-02: Open podium in de hal van onze school
Maandag 26-02 tot en met vrijdag 2 maart: Voorjaarsvakantie
Woensdag 07-03: Luizencontrole
Maandag 19-03: Studiedag. Alle kinderen zijn de hele dag vrij!
Woensdag 21-03: Groepen 8 gaat naar het Rijksmuseum
Woensdag 28-03: Grote rekendag
Donderdag 29-03: Paaslunch
Vrijdag 30-03: Goede vrijdag Alle kinderen zijn vrij!
Maandag 02-04: Tweede paasdag. Alle kinderen zijn vrij!

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op maandag 5 maart 2018

 

De Meander heeft bijna een eigen app!

Deze app kunt u nu al gratis downloaden. In de loop van deze week zullen wij u een loginnaam sturen en een wachtwoord om deze app operationeel te maken. Dit wordt nog via Digiduif gedaan.

Ga voor het downloaden naar:

  • In de App Store: zoek op Zaan Primair en download deze app, onze school vindt u in de app.
  • In Google Play: zoek op Zaan Primair en vind onze school in de lijst met apps.

De school gaat u vanaf 1 maart 2018 (ja dat is heel snel) via deze app op de hoogte houden van al het nieuws over de school. Ook kunt u er foto’s en video’s op bekijken, de activiteitenkalender raadplegen en info over de school lezen. Vanaf die dag is DigiDuif niet meer te gebruiken.

Met de gespekkenplanner in de app kunt u bovendien zelf een tijd reserveren voor een oudergesprek met de leerkracht van uw kind.

We blijven natuurlijk gewoon onze nieuwsbrieven maken en verspreiden op de manier die u van ons gewend bent. Maar we zouden het heel prettig vinden als iedereen die in het bezit is van een smartphone of tablet de app zou downloaden. Communiceren via deze app gaat veel sneller en directer dan via de andere kanalen en daar hebben we allemaal profijt van.

U heeft hiervoor een inlogcode nodig. Deze ontvangt u nog voor de vakantie van ons via Digiduif.

Wij kijken of wij volgende week een moment kunnen organiseren waarop wij u op school kunnen helpen met het installeren van de app en voor het beantwoorden van eventuele vragen.

Namens het team van obs De Meander

Ron Velzeboer

 

Een gezonde leefstijl stimuleert het leren op school

In de komende nieuwsbrieven willen wij u meer vertellen over onze visie op leren in samenhang met ons profiel. Vandaag de tweede pijler van onze visie: "Voeding"

Voeding is een onderdeel van de gezonde leefstijl. Voeding kan positief van invloed zijn op het leren van kinderen. Daarom besteden wij daar op De Meander aandacht aan. Naast de voedingslessen, waarin dieper ingegaan wordt op wat gezonde voeding is, promoten wij het drinken van water. Wij hebben hiervoor speciale watertaps aangeschaft. Kinderen kunnen doorlopend waterdrinken op de Meander uit hun eigen beker. Op deze manier krijgen de kinderen minder overbodige suikers binnen.

Het 10-uurtje op onze school bestaat uit een stukje fruit of groente. Op deze manier zorgen wij ervoor dat kinderen in aanraking komen met verschillende groenten en fruitsoorten. Hiermee worden wij geholpen door het EU fruitproject.

Ons traktatiebeleid sluit hierop aan. ‘Gezonde’ traktaties worden in de klas uitgedeeld. Andere traktaties worden aan het einde van de dag uitgedeeld en nemen de kinderen mee naar huis. Wij willen de kinderen bijbrengen dat om 10 uur ’s morgens chips eten op school best wel vreemd is.

Dit alles doen wij om onze kinderen op jonge leeftijd bewust te maken dat gezonde voeding belangrijk is om fit te zijn. Dit kan bij alle kinderen!

In de volgende nieuwsbrief komt "Welbevinden" aan de orde.

 

Goed nieuws van Freekids/De Meander kinderdagverblijf

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat Kinderdagverblijf de Meander vanaf maandag 5 maart 2018 ook op de maandag zijn deuren gaat openen!

Dit betekent dat er voor iedereen weer een stukje meer flexibiliteit komt en dat u uiteraard vanaf nu ook uw kind(eren) op de maandag kan inschrijven. Indien u van de maandag gebruik wilt maken kunt u zich inschrijven via www.freekids.nl.

Is uw interesse gewekt, maar heeft u nog vragen?! Dan kunt u mailen naar kdvmeander@freekids.nl. Een kijkje nemen bij onze opvang kan altijd. U mag gewoon binnen komen.

Met vriendelijke groet,

Team Meander

 

Meander SCHOON 2018!

Dit jaar doen we ook weer mee met de Landelijke Opschoondag op vrijdag 23 maart.
Laten we er met z'n ALLEN voor zorgen, dat plein, asfaltveld, park en parkeerterrein zwerfafvalvrij is.
We nodigen hierbij iedereen uit om tussen 12.00 en 14.00 uur mee te helpen!
Er zijn vuilniszakken, grijpers en afvalringen aanwezig.
Neem echter zelf handschoenen, bezem en/of stoffer & blik mee!

Lees meer: 

 

Betalen van de ouderbijdragen

Een aantal ouders heeft via Digiduif een bericht gekregen als herinnering dat de ouderbijdrage voor hun kind(eren) nog niet is betaald.

Kunt u zo vriendelijk zijn het openstaande bedrag vóór 1 maart aanstaande over te maken? De informatiebrieven staan ook op de website. Klik hier voor de link naar onze site.

Er worden verschillende bedragen gehanteerd voor de onderbouw, de bovenbouw en groep 8!

Mocht u nog vragen hebben dan kun u een bericht sturen via Digiduif naar Ariane Cruz penningmeester van de oudergelden van onze school.

 

Studiemiddag op de Meander

Morgenmiddag, dinsdag 13 februari gaan wij met het hele team aan de slag met cultuuronderwijs. Het team krijgt een scholing van vakmensen uit de culturele wereld. Samen gaan zij lessen maken rond het thema: "Jij mag er zijn." Het is de bedoeling dat culturele activiteiten zoals dans, drama en beeldende vorming binnen de reguliere lessen een plek gaat krijgen. De kinderen zijn deze middag vanaf 12 uur vrij!

________________________________________

De Meander is altijd op zoek naar partners die ons onderwijs en/of profiel kunnen versterken. Bent u misschien toekomstig partner van de Meander? Laat het ons weten. Mail of bel met Ron Velzeboer directie@obsdemeander.org of 075-6216617/6573769. Wij zijn ook te volgen op twitter @meander_de_obs

Team obs De Meander