FreeKids
Logo def. De Meander

 

 

FreeKids is de vaste BSO-partner van de Meander. Doel van de samenwerking is onderwijs en opvang optimaal op elkaar te laten aansluiten. Dat houdt onder meer in dat thema’s die in de lessen aan de orde komen, ook een rol spelen in de BSO. Of wanneer een kind dat naar de BSO gaat eens extra aandacht nodig heeft, de leerkrachten daarover afstemmen met de pedagogisch medewerkers van FreeKids. OBS De Meander en FreeKids BSO zijn één team.

FreeKids heeft binnen het gebouw van De Meander een eigen ruimte. Daar worden de kinderen opgevangen voor en na schooltijd. In het activiteitenprogramma is veel aandacht voor creativiteit, muziek, dans en natuurlijk sport. Want een sportgerichte, gezonde basisschool als De Meander biedt natuurlijk ook een sportgerichte, gezonde BSO aan!

Klik voor extra informatie over Freekids op het logo bovenaan deze pagina.

 

Namens OBS De Meander
Ron Velzeboer
Directeur

Via onze nieuwsbrief en onze website houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Als u nog vragen heeft, kom dan even langs op school en vraag Ron Velzeboer. Natuurlijk kunt u ook bij de leerkracht van uw kind terecht.