Onder dit tabblad kunt u onder andere de brieven lezen die wij naar alle ouders sturen om de ouderbijdrage te innen.

Het innen hebben wij op de Meander als volgt geregeld.

Alle ouders krijgen via DigiDuif de juiste brief in een bijlage digitaal thuis. Ouders die nog niet op DigiDuif zijn aangesloten, kunnen de brief van deze website downloaden of een gedrukt exemplaar op school bij de administratie ophalen. In de nieuwsbrieven (van september en oktober) zal regelmatig hierover worden gecommuniceerd.

Wij willen u er op wijzen dat er wij verschillende bijdragen hanteren per bouw!

Om de ouderbijdrage over te maken, kunt u gebruikmaken van het volgende IBAN nummer. IBAN: NL56 RABO 0118 3738 70

Wij reken er op dat u de bijdrage voor uw kind(eren) vóór 10 oktober van het schooljaar (of binnen 2 maanden nadat uw kind op school is gekomen) heeft overgemaakt.

Wij bedanken u voor uw medewerking.

Namens Ariane Cruz (Penningmeester commissie oudergelden)

Ron Velzeboer

 

Klik op de link voor de brief.

→ Ouderbijdrage groep 1 t/m 4

→ Ouderbijdrage groep 5 t/m 7

→ Ouderbijdrage groep 8 incl. schoolkamp

 

Namens de commissie,

 

Ariane Cruz

Penningmeester