Dé sportactieve school, dé school in beweging!

Onze school is een ‘nieuwe’ school in een nieuwe wijk. Het is ook niet zomaar een school, maar een school met een eigen visie en een eigen gezicht.

Wij stimuleren en begeleiden onze kinderen met het doel zich maximaal te ontplooien op het gebied van rekenen, taal, lezen en schrijven waar bij wij gebruikmaken van de nieuwste methoden, ook op het gebied van spel en beweging. Onze school heeft het keurmerk: sportactieve basisschool. Vandaar het motto van onze school: De Meander, dé sportactieve school, dé school in beweging!

Deze kenmerken kunt u vooral terugvinden in de dagelijkse praktijk op onze school. In alle groepen wordt elke dag aandacht besteed aan beweging. Kinderen willen van nature bewegen en wij geven daar graag gehoor aan door dat op verschillende manieren aan te bieden.

Waarom sport en bewegen? Sport en bewegen geeft gezondheid, energie en brengt jonge mensen in balans. Bewegen is een uitlaatklep voor kinderen. Kinderen kunnen zich onderscheiden en leren omgaan met verschillen. Samenspel wordt naar mate de kinderen ouder worden steeds belangrijker. Sport en spel is ook karaktervormend.  Jonge mensen leren zich in te spannen, vol te houden, tegenslagen te overwinnen, zich te houden aan spelregels en omgaan met elkaar. Ook onze leerkrachten hebben allemaal een bepaalde affiniteit met sport en beweging en kunnen door hun persoonlijke kwaliteiten op dat gebied het beoogde profiel van de school waarmaken.

De keuze voor sport en beweging is dus geen toevallige keuze. Het is een doordachte keuze die voortkomt uit een bepaalde kijk op onderwijs en opvoeding. Wij zien het als onze missie om binnen de gegeven mogelijkheden van de school dit ‘extra’ van onze school te geven.

Onze school is een school voor iedereen. Voor kinderen die aanleg hebben voor spel en sport en degenen die er minder aanleg voor hebben. Voor alle kinderen vinden wij het van belang dat ze een gezonde geest ontwikkelen in een gezond lichaam.

Deze profielschets is een toekomstperspectief waarin de visie en missie van ons team voor de komende jaren is uitgewerkt. (Dit hebben wij in een brochure verder uitgewerkt. Bij de tab ‘visie/missie’ kunt u deze via een link openen.) Niet alles wat beschreven staat is morgen werkelijkheid; we willen het samen met de ouders juist werkelijkheid maken. Als school vormen we een lerende organisatie, dat wil zeggen de leerkrachten studeren, volgen cursussen en wisselen hun ervaringen uit met elkaar. Hiermee wordt hun deskundigheid vergroot en zijn ze steeds beter in staat om van De Meander een school te maken waar kinderen zich naar lichaam en geest optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Onze school is gezond!

Basisschool De Meander is een Gezonde School. Dit betekent dat wij structureel werken aan de gezondheid van onze leerlingen. Een Gezonde School verbetert de gezondheid van leerlingen.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema gezonden voeding en beweging. Wij werken mee aan een Europeesproject rond groente en fruit op school. Wij doen dat al voor het tweede jaar. Alle kinderen van onze school krijgen kosteloos wekelijks groente of fruit aangeboden. Het project duurt 20 weken. Natuurlijk is het de bedoeling dat wij na het eindigen van het project deze lijn willen voortzetten.

Om tot beweging te komen bieden wij alle kinderen via ons buitenspeelplan leuke oefeningen en spelvormen aan  die de kinderen tijdens de pauzes kunnen doen. Ook de leerkrachten nemen hieraan deel!

Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden.

Wilt u meer weten over het Vignet Gezonde School? Kijk dan op de website van het Vignet Gezonde School