Groep 2

In groep 2 wordt je kleuter vanzelf een lezer, ook al krijgen sommige ouders het idee dat hun kind de enige kleuter is die nog niet kan lezen. Maak u geen zorgen, dat komt helemaal goed!

Je hoeft je kleuter echt niet te pushen om te gaan lezen. Natu­urlijk, som­mige kinderen doe je echt een plezier doet met oefen­boek­jes en apps waarmee ze spe­len­der­wijs de let­ters, let­ter­vor­men en klanken kun­nen oefe­nen. Als je kind het leuk vindt, prima. Zo niet, ook geen prob­leem.

Sterker nog, vol­gens ontwik­kel­ingspsy­choloog Ewald Ver­vaet kan het een averechts effect hebben om je kind te vroeg te laten begin­nen met leren lezen (zie kader ‘Baadt het niet, dan schaadt het wel’). Dit soort din­gen komen op school alle­maal wel aan de orde. Voor een deel al in groep 2 en anders wel in groep 3.

Ik wilde Albertine niet pushen om te gaan lezen, achteraf ben ik daar blij om. Uiteindelijk kwam het vanzelf en nu leest ze als een kievit. Echt een geruststelling. Tegen ouders die hun kind nu in groep 2 hebben, wil ik alleen maar zeggen dat het echt wel goed komt!

Martine, moeder van Albertine