De Meander is een gecertificeerde gezonde school

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Wij hebben watertaps in de school waar de kinderen op elk moment van de dag kunnen drinken uit hun eigen beker. Gezonde traktaties mogen direct op school in de klas worden uitgedeeld. Andere traktaties worden aan het einde van de dag uitgedeeld en gaan mee naar huis.

Ons positieve leerklimaat hebben wij gerealiseerd door Positive Behavior Support (PBS). Daarbij spelen onze waarden een heel belangrijke rol.

Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden. Onze school heeft drie certificaten teweten: Bewegen en sport, Welbevinden en Voeding.

Wilt u meer weten over het Vignet Gezonde School? Kijk dan op de website van het Vignet Gezonde School.