Informatie brochure de Meander in vogelvlucht

OBS De Meander is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties vanuit een uniek profiel.

De brochure die u via de downloadknop kunt lezen geeft een beknopt beeld van onze school. Wij hopen u nieuwsgierigheid te prikkelen zodat u graag voor een kennismakingsgesprek en rondleiding wilt langskomen.