Kinderopvang/peuterspelen

Freekids is de kernpartner voor de kinderopvang en peuterspelen in ons integraal kindcentrum (IKC) De Meander/Freekids.

De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen de veiligheid om uitdagingen aan te gaan en zo in alle opzichten te groeien. Zo kunnen ze zichzelf ontwikkelen en hun eigen talenten ontdekken. We werken vanuit dezelfde pedagogische visie als de school en laten ons aanbod op elkaar aansluiten.

Freekids de Meander

Freekids de Meander biedt ouders de mogelijkheid om op een flexibele manier het gezin en het werk te combineren door de juiste opvang te bieden die past bij de wensen van ouder en kind.

Op de Meander biedt Freekids kinderopvang van 0 tot 13 jaar:
– Kinderdagverblijf: hele dag opvang van 0 tot 4 jaar
– Peuterspelen/VVE: voor kinderen van 2 tot 4 jaar
– Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 tot 13 jaar

Onze missie kenmerkt zich door de omgeving waarin de kinderen tot leren komen, zo ideaal mogelijk te maken. Dit geldt zowel op school als op de kinderopvang. Er is ten aller tijden oog voor de behoeften van ieder kind, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Freekids beschikt over een prachtige ruimte binnen de school en werkt nauw samen met het team van OBS de Meander. Door de samenwerking met OBS de Meander zorgen wij voor een gedegen overdracht naar de basisschool.

U kunt uw kind(eren) inschrijven via de website van Freekids. Inschrijven op locatie is ook mogelijk. Voor persoonlijk advies en meer informatie kunt u contact opnemen met de frontoffice van Freekids via: 075 -640 92 23