Visie & missie Integraal Kind Centrum (IKC) De Meander/Freekids

IKC De Meander/Freekids is een gezonde, sport actieve basisschool en kinderopvang organisatie. Elke dag zijn wij samen met alle betrokkenen volop in beweging om een plezierige en veilige plek te zijn voor uw kind.

Wij zijn in eerste instantie een “gewone” basisschool en kinderopvang. Toch willen wij ons onderscheiden. Dat laten wij zien door ons sport actieve en gezonde profiel. Gezonde en fitte kinderen komen beter tot leren!

Wij zijn een gecertificeerde Gezonde School. Dit zegt alles over de manier waarop wij op onze school werken aan een ideale leeromgeving. Deze leeromgeving geeft onze kinderen; zelfvertrouwen, kennis van zaken, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en zelfredzaamheid waarmee zij zich in de maatschappij van nu en die van de toekomst staande kunnen houden.

Op het kinderdagverblijf, peuterspelen en de buitenschoolse opvang worden de kinderen hierop voorbereid door hen een veilige en stimulerende omgeving te bieden waarin de kinderen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, te ervaren, te ontdekken en te leren.

Team obs De Meander en Freekids de Meander

Onze missie
Onze missie kenmerkt zich door de omgeving waarin de kinderen tot leren komen, zo ideaal mogelijk te maken. Dit geldt zowel op school, het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Er is ten aller tijden oog voor de behoeften van ieder kind, ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
Een gezonde leefstijl
Een gezonde leefstijl, effectief bewegen en een veilig pedagogisch klimaat vinden wij van het allergrootste belang. In onze school en bij de kinderopvang is deze veilige en gezonde sfeer dagelijks aanwezig. Methoden die worden ingezet leveren hier een goede bijdrage aan.
Gecetificeerde gezonde school
Vanuit de Stichting Gezondeschool hebben wij drie certificaten verkregen vanwege het beleid wat wij elke dag ten uitvoer brengen. Dat zijn de certificaten Voeding, Welbevinden en Sport en bewegen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van deze stichting. https://www.gezondeschool.nl/