Aanmelden en inschrijven

Inschrijven nieuwe leerling

Hieronder vindt u het inschrijfformulier van OBS De Meander. Wij vragen u naar een aantal gegevens van uw kind en van u als ouders/verzorgers.

Volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs zijn alleen ondertekende inschrijfformulieren rechtsgeldig. U dient daarom dit formulier te downloaden, naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Alle verstrekte informatie valt onder de regeling van de wet op de privacy bescherming.

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u stelt in onze school en u ontvangt binnen twee weken een inschrijfbevestiging.