Hoe gaan wij om met zaken als pesten, klachten, luizen, of medicijngebruik?

Protocollen om u te laten zien hoe wij handelen.

Voorkomen is beter dan genezen is ons devies. Maar als het dan toch niet helemaal goed gaat zijn er protocollen opgestetd door de school en Zaan Primair scholengroep. Wij verwijzen u naar deze protocollen als u wilt weten hoe wij handelen.

Binnen het huidige onderwijs gebeurt het steeds vaker dat kinderen medicijnen gebruiken. Doordat wij een continurooster hebben kan dat niet tussen de middag thuis. Vanuit Zaan Primair scholengroep is er een protocol ontwikkeld rond medicijngebruik op school.

In het eerste stukje van deze pagina hebben wij u al gezegd dat wij graag proactief zijn. Zeker als het om pesten gaat! Onze aanpak is daar dan ook heel sterk op gericht. SWPBS speelt hierbij een belangrijke rol. Door elkaar dagelijks, regelmatig een compliment te geven over wat je goed doet zorgt voor een positive sfeer in de school. Dit heeft een heel duidelijke positive uitwerken naar iedereen binnen de school. De andacht in de groepen die wij aan dit onderwerp preventief besteden helpen ook om pesten tot een minimum te beperken. Toch komt het ook op onze school voor dat er gepest worden. Dan hebben wij een plan van aanpak dat hierin moet voorzien dat het pesten stopt. Wij gebruiken hiervoor de naam: “Grenzen aan gedrag”.

Graag ontvangen wij ook van onze ouders complimenten over wat wij goed doen. Dat helpt ook preventief en zorgt voor een fijne samenwerking. Wanneer dat niet meer lukt hebben wij natuurlijk ook een klachtenprocedure. Deze kunt u ook onder de downloadknop vinden.