Sport en bewegen

Hieronder willen wij u meer vertellen over onze visie op leren in samenhang met ons profiel. De eerste pijler van onze visie: “Sport en Bewegen” staat hier centraal. Wat draagt sport en bewegen bij aan leren van kinderen?

We starten met een link naar topsport. Een topsporter die een topprestatie wil leveren moet plezier hebben, zijn talent optimaal inzetten en weten waar zijn grenzen liggen. Het is heel karaktervormend als het gaat om fair-play, doorzettingsvermogen, omgaan met verschillen en tegenslagen, een gezonde leefstijl hanteren. Deze elementen ontwikkelen wij ook op De Meander. Het is naast het effectief bewegen onderdeel van onze pijler sport en bewegen.

Het is inmiddels bekend dat op de Meander veel wordt gedaan wordt aan sport en bewegen om het leren van onze kinderen positief te beinvloeden. Dat klopt maar wij doen véél meer rond sport en bewegen wat niet direct lichamelijke inspanning vraagt. Dan moet u denken aan plezier, talent en kennis van je eigen kunnen.

Om met plezier te beginnen. Tijdens onze dagelijkse lessen zoeken wij samen met de kinderen naar activiteiten die plezier geven bij het leren op school. Sport en bewegen is er daar een van. Tussen alle lessen door worden er korte beweegactiviteiten in de klas gedaan. Op deze manier wordt de concentratie van de kinderen versterkt. Daarnaast levert het bewegen ook even ontspanning en plezier op. De activiteiten worden in spelvorm aangeboden.

Talent van de kinderen wordt gezien op onze school. Elke week is er tijd om met je talent op school aan de gang te gaan. Dat kan op allerlei gebied zijn. Onder andere kunst, cultuur, sport, techniek, theater. Wij zien dat het de kinderen goed doet als zij met hun talent aan de slag kunnen.

Kennis van je eigen kunnen hoort ook heel erg bij leren. Eigenaarschap van je eigen leren is een niet weg te denken element binnen het huidige basisonderwijs. Leren kan je op verschillende manieren doen. Wij helpen de kinderen de voor hun goede strategie te kiezen om tot leren te komen. Daarmee gaan zij dagelijks aan de slag.

Op De Meander lopen wij dus niet de hele dag in sportkleding door de school. Wij betrekken de goede elementen vanuit de sport bij ons onderwijs aan de kinderen om het leren te ondersteunen. Dit werkt bij alle kinderen of je nu wel of niet van sport houdt!