Welbevinden

Schoolwide positive behavior support (SWPBS) is voor ons de manier van omgaan met elkaar. Wij richten ons hierbij op positieve aandacht naar elkaar. Wat gaat er goed en wat zeggen wij hiervan? Er gaat op een dag veel meer goed dan fout. Daarom willen wij de goede dingen sterker benadrukken. SWPBS helpt ons hier heel gericht bij.

Samen met de kinderen, ouders en alle medewerkers van onze school hebben wij drie waarden bepaald. U ziet ze in het logo naast deze tekst. Deze waarden zijn gekoppeld aan diverse ruimtes (gang, WC, media en dergelijke) binnen onze school. Voor elke ruimte zijn gedragsverwachtingen afgesproken. Als je aan deze verwachtingen voldoet kun je hiervoor een compliment krijgen. Een aantal weken per schooljaar schenken wij hier in de lessen aandacht aan. Tijdens deze weken maken wij intensief gebruik van onze complimentenmachine. Kinderen kunnen tijdens deze periode een muntje verdienen als zij meerdere complimenten weten te scoren. Met dat muntje kunnen ze een capsule uit de complimentenmachine halen. We hebben gemerkt dat dit voor iedereen binnen onze school een hele positieve vipe geeft.

Naast SWPBS hebben wij Kwink. Dat is een methode voor sociaal emotionele onwikkeling. Deze methode gebruikt ook elementen van SWPBS. De inhoud van de lessen loopt gelijk aan een schooljaar. Dat wil zeggen dat les 1 van de methode begint met lessen rond groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Deze combinatie zorgt voor een optimaal leerklimaat binnen de groepen en de school.

Daar hebben wij allemaal profijt van op onze school.