De schoolgids

De schoolgids is met name bedoeld om u als ouders nuttige informatie te bieden over onze school. U kunt er in vinden wat u van ons mag verwachten als u uw kind bij onze school aanmeldt. Naast allerlei praktische informatie als schooltijden, vakanties, vrije dagen e.d. kunt u ook lezen over de inhoud van ons onderwijs en de organisatie van onze school.

Hoewel elke school uniek is en de schoolgids dus ook een document is dat de originaliteit ervan benadrukt, is een deel van de informatie voor elke school gelijk. Het gaat dan om regelingen en afspraken die door het schoolbestuur voor al haar scholen zijn vastgelegd.

Met de scholen van het Openbaar Primair Onderwijs Zaanstad is afgesproken dat deze ‘centrale teksten’ niet door de school maar door het schoolbestuur zelf aan de ouders ter beschikking worden gesteld. Daarnaast leest u ook in deze gids specifieke informatie over onze school. Deze informatie is door de directie van de school in de gids toegevoegd. Via deze link klikt u door naar de centrale schoolgids van Zaan Primair/obs De Meander. Klik hier voor de link.

Even een uitleg waarom is gekozen voor deze digitale vorm van informatieverlening:

  • Onderwijs is altijd in beweging.
  • Eenmaal vastgelegde regels en afspraken kunnen voortdurendonder invloed van nieuw beleid wijzigingen of aanvullingen ondergaan.
  • Om ervoor te zorgen dat de centrale teksten van de schoolgids altijd actueel blijven, heeft Zaan Primair ervoor gekozen deze informatie op internet te plaatsen.
  • Een redactieteam bewaakt het actueel houden van de inhoud. Beschikt u niet over een internetverbinding? Wij zijn gaarne bereid een uitdraai voor u te verzorgen. Vraagt u gerust om een zo recent mogelijk exemplaar bij de schooladministratie of bij de schoolleiding.

Veel lees plezier!